Atbalsts

Sabiedrības atbalsta politika

ELECTROLUX LATVIA LTD. SABIEDRĪBAS ATBALSTA POLITIKA

Mēs sekmējam ilgtspējīgu attīstību, īstenojot atbildīgu uzņēmējdarbību. Mēs nepārtraukti strādājam, lai samazinātu mūsu produktu enerģijas patēriņu un izplūdes gāzu apjomu rūpnīcās, nodrošinām godīgu attieksmi pret saviem darbiniekiem un biznesa partneriem, kā arī cenšamies būt labi kaimiņi kopienās, kurās darbojamies.

Papildu starptautiskā Electrolux uzņēmuma prioritātēm, esam izvērtējuši un, iesaistot darbiniekus un sadarbības partnerus, noteikuši vietējos mērķus un izstrādājuši sabiedrības atbalsta projektu atlases procesu.

Electrolux Latvia Ltd. sabiedrības atbalsta mērķi Latvijā:

Veicināt izpratni par mājsaimniecības ierīcēm un to lietošanu pamatskolas vecuma jauniešos.

Atbalstīt profesionālās izglītības iestādes, sekmējot jaunu un perspektīvu servisa darbinieku izaugsmi. 

Atbalsta veidi:

 Produkti - Electrolux zīmolu mājsaimniecības ierīces

 Lepojamies ar saviem produktiem un vēlamies, lai visām Latvijas ģimenēm ir iespēja tos izmantot.

Cilvēkresursi - Electrolux Latvia Ltd. darbinieku laiks un palīdzība 

 Mūsu darbinieki ir sirds cilvēki, kas ir gatavi sniegt palīdzīgu roku tiem, kuriem tas nepieciešams visvairāk.

Zināšanas - Electrolux Latvia Ltd. ekspertu zināšanas un laiks 

 Ilgu gadu laikā esam uzkrājuši vērtīgas zināšanas, ar kurām vēlamies dalīties, lai audzinātu jaunos speciālistus

No Sabiedrības atbalsta programmas uzsākššanas brīža 2012. gada pavasarī līdz 2014. gada vidum „Electrolux Latvia” ir atbalstījis vairāk nekā 30 pieteikumus, kuri saskanēja ar noteiktajiem mērķiem, īstenojot lielākus un mazākus sadarbības projektus, lai pilnveidotu bērnu un jaunieššu zināššanas un dzīves apstākļus dažādos Latvijas reģionos. Paššreiz Sabiedrības atbalsta programmā jaunus pieteikumus izvērtēššanai nepieņemam, taču informēsim, kad programma atkārtoti tiks atvērta pieteikumu izskatīššanai un atbalsta sniegššanai.

Electrolux Latvia Ltd. Sabiedrības atbalsta politika (lejupielādēt dokumentu)

 
Nosūtīt draugam

Nosūtīt arī citiem draugiem

Apskatīt e-pasta ziņojumu Sveiki! Iespējams, ka tas jūs varētu interesēt

Aizvērt