Kā nomainīt durvis (1)

Pēdējoreiz atjaunots 24.02.2021 13:48

Pirms jebkādas apkopes darbības deaktivizējiet ierīci un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Pārvietojot ierīces, vienmēr uzmanieties, jo smago ierīču pārvietošanai ir nepieciešamas divas personas.

Vienmēr lietojiet drošības cimdus un slēgtus apavus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, veicot nepareizu remontu, pašremonts vai neprofesionāls remonts var izraisīt drošības sekas


Kā nomainīt eņģes

INSTRUMENTI:

6 × 300 krustenisks skrūvgriezis


1. solis

Noguliet izstrādājumu uz līdzenas, mīkstas virsmas vai grīdas.

2. solis

Atskrūvējiet 4 apakšējās eņģes skrūves un noņemiet apakšējo eņģi.


3. solis

Uzmanīgi noņemiet durvis un nomainiet tās ar jaunām stikla durvīm


4. solis

Atkārtoti piestipriniet apakšējo eņģu un piestiprinātas 4 skrūves, pēc tam ierīci nostādiet vismaz 12 stundas pirms lietošanas