Labo un kreiso durvju nomaiņa (ieskaitot eņģes) 7KL

Pēdējoreiz atjaunots 25.02.2021 14:24

Pirms jebkādas apkopes darbības deaktivizējiet ierīci un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Pārvietojot ierīces, vienmēr uzmanieties, jo smago ierīču pārvietošanai ir nepieciešamas divas personas.

Vienmēr lietojiet drošības cimdus un slēgtus apavus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, veicot nepareizu remontu, pašremonts vai neprofesionāls remonts var izraisīt drošības sekas


Labo un kreiso durvju nomaiņa (ieskaitot eņģes)