Blīvju maiņa - vīna dzesētāji

Pēdējoreiz atjaunots 29.09.2023 11:11

Pirms jebkādas apkopes darbības izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Vienmēr esiet piesardzīgs, pārvietojot ierīces, smagām ierīcēm to pārvietošanai ir nepieciešami divi cilvēki.

Vienmēr izmantojiet aizsargcimdus un komplektā iekļautos apavus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pašremonts vai neprofesionāls remonts var radīt drošības sekas, ja tas netiek veikts pareizi

Nomainiet blīvi

1.Noņemiet blīvi

Atver durvis. Uzmanīgi izvelciet blīvi augšējā stūrī, pēc tam pārejiet uz apakšējo pusi!

2. Uzlieciet atpakaļ blīvi

Izņemiet stikla durvis (2x Torx20 skrūve)!

Nolieciet durvis uz mīksta materiāla (piemēram, EPS) ar priekšpusi uz leju un novietojiet blīves enkuru durvju rievā. Uzmanīgi iespiediet atlikušo blīvi. Atkal piestipriniet durvis