Kā nomainīt blīvi (7)

Pēdējoreiz atjaunots 31.01.2022 10:14

Pirms jebkādas apkopes darbības izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Vienmēr esiet piesardzīgs, smago ierīču pārvietošanai ir nepieciešami divi cilvēki.

Vienmēr lietojiet aizsargcimdus un slēgtus apavus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pašremonts vai neprofesionāls remonts var radīt drošības sekas, ja tas netiek veikts pareizi

ŅEMIET VĒRĀ, KA NEPIEMĒROTA UZSTĀDĪŠANA VAR RADĪT IZOLĀCIJAS ZUDUMU UN IERĪCES FUNKCIONALITĀTES TRAUCĒJUMUS.

BLĪVES NOŅEMŠANA

  • Izvelciet blīvi, sākot no durvju stūra
  • Pakāpeniski noņemiet blīvi no durvju sāniem
  • Pilnībā noņemiet blīvi no durvīm


BLĪVES UZSTĀDĪŠANA

  • Vispirms sāciet uzstādīt visus 4 stūrus, nospiežot sānos tuvu katram stūrim
  • Iespiediet 4 malas, sākot no katras malas vidus
  • Kad uzstādīšana ir pabeigta, velciet ar pirkstu gar visām malām, lai pārbaudītu, vai nav nelīdzenumu
  • Jebkuri nelīdzenumi norāda, ka blīve nav pareizi ievietota, un tāpēc nospiediet to vēlreiz