Kā nomainīt durvju tvertnes (3)

Pēdējoreiz atjaunots 24.02.2021 13:48

Pirms jebkādas apkopes darbības deaktivizējiet ierīci un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Pārvietojot ierīces, vienmēr uzmanieties, jo smago ierīču pārvietošanai ir nepieciešamas divas personas.

Vienmēr lietojiet drošības cimdus un slēgtus apavus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, veicot nepareizu remontu, pašremonts vai neprofesionāls remonts var izraisīt drošības sekas

Durvju plaukta noņemšana un uzstādīšana

Lai noņemtu durvju plauktu:

1. Turiet plaukta kreiso pusi.

2. Paceliet plaukta labo pusi, līdz tas atbrīvojas no stiprinājuma.

3. Paceliet plaukta kreiso pusi un noņemiet to.

Lai plauktu ievietotu atpakaļ:

1. Novietojiet plauktu līdzenas durvīm.

2. Vienlaicīgi nospiediet divas plaukta puses uz leju, lai plaukts derētu abiem stiprinājumiem.