GreenZone atvilktņu nomaiņa

Pēdējoreiz atjaunots 27.09.2023 12:09

Pirms jebkādas apkopes darbības izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Vienmēr esiet piesardzīgs, pārvietojot ierīces, smagām ierīcēm to pārvietošanai ir nepieciešami divi cilvēki.

Vienmēr izmantojiet aizsargcimdus un komplektā iekļautos apavus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pašremonts vai neprofesionāls remonts var radīt drošības sekas, ja tas netiek veikts pareizi

GreenZone atvilktne

Ledusskapja nodalījuma apakšējā daļā ir izvelkama atvilktne.

GreenZone stikla plaukts ir aprīkots ar ierīci, kas regulē tā blīvējumu, un to var izmantot mitruma regulēšanai atvilktnes iekšpusē.

GreenZone atvilktnes izņemšana

Pirms izņemšanas no ledusskapja atvilktni ieteicams iztukšot.

Lai izņemtu atvilktni:

1. Izvelciet atvilktni no ledusskapja.

2. Paceliet uz augšu atvilktnes priekšpusi.

3. Izvelciet atvilktni, vienlaikus paceļot to uz augšu.

Lai noņemtu GreenZone atvilktnes stikla vāku:

1. Atbloķējiet sānu satvērienu no abām pusēm vienlaikus.

2. Pavelciet stikla plaukta balstu pret sevi.