Kā nomainīt atvilktni (V)

Pēdējoreiz atjaunots 24.02.2021 13:48

Pirms jebkādas apkopes darbības deaktivizējiet ierīci un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Pārvietojot ierīces, vienmēr uzmanieties, jo smago ierīču pārvietošanai ir nepieciešamas divas personas.

Vienmēr lietojiet drošības cimdus un slēgtus apavus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, veicot nepareizu remontu, pašremonts vai neprofesionāls remonts var izraisīt drošības sekas


GROZA-DZESĒTĀJA-KRISPERA MAINĪŠANA

Vispirms izvelciet grozu, līdz tas sasniedz gala stāvokli,

Pēc tam uzmanīgi pavelciet priekšējo pusi uz augšu, līdz tā atbrīvojas no sānos esošajām vadotnēm.

Visbeidzot turpiniet to izvilkt un noņemt no vietas