Kā noņemt durvis (veļas žāvētājs)

Pēdējoreiz atjaunots 27.12.2023 13:52

Drošība

Visi darbi, kas veicami ierīces iekšpusē, prasa īpašas prasmes un zināšanas, un tos drīkst veikt tikai kvalificēti un pilnvaroti servisa inženieri.

Šī platforma nav aprīkota ar ON/OFF slēdzi.

Pirms piekļūstat iekšējiem komponentiem, izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, lai atvienotu strāvas padevi.

Dažas mehāniskās daļas sastāvdaļas var izraisīt savainojumus, tāpēc valkājiet piemērotus aizsarglīdzekļus un rīkojieties piesardzīgi.

Pirms ierīces novietošanas uz sāniem vienmēr iztukšojiet visu ūdeni no ierīces.

Ja apkopes vai cita iemesla dēļ ierīce jānovieto uz sāniem, novietojiet to uz kreiso pusi, lai izvairītos no riska, ka uz galvenās shēmas plates var nokrist ūdens atlikums.


Lai nomainītu durvis, atskrūvējiet skrūves, kas tās nostiprina pie korpusa.