Kā izjaukt un salikt blīvējumu (4)

Pēdējoreiz atjaunots 10.03.2021 08:26
  • Visiem darbiem, kas jāveic ierīces iekšienē, nepieciešamas īpašas prasmes un zināšanas, un tos drīkst veikt tikai kvalificēti un pilnvaroti servisa inženieri
  • Šī platforma nav aprīkota ar ON / OFF slēdzi.
  • Pirms piekļūstat iekšējiem komponentiem, izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, lai atvienotu strāvas padevi.
  • Daži no mehāniskās daļas komponentiem var izraisīt ievainojumus, tāpēc valkājiet piemērotu aizsardzību un rīkojieties piesardzīgi.
  • Pirms noliekat to uz sāniem, vienmēr iztukšojiet visu ūdeni.
  • Ja iekārta tehniskās apkopes vai cita iemesla dēļ jānovieto uz sāniem, nolieciet to kreisajā pusē, lai izvairītos no iespējamās ūdens atlikumu nokrišanas uz galveno shēmu plates.
  • Nekad nelieciet ierīci labajā pusē (elektroniskās vadības sistēmas pusē): daļa ūdens mazgāšanas līdzekļa dozatorā var noplūst uz elektriskām / elektroniskām sastāvdaļām un izraisīt to sadedzināšanu


Kā nomainīt zemāk redzamo zīmogu