Cepeškrāsns pulkstenis mirgo

Pēdējoreiz atjaunots 18.11.2019 16:55

Problēma:

  • Cepeškrāsns pulkstenis mirgo.  
  • Cepeškrāsns pulkstenis rāda "0:00"

Attiecas uz:

  • iebūvētu cepeškrāsni
  • brīvstāvošu plīti

Risinājums:

1. Atkārtoti iestatiet pulksteni  

  • Iestatiet laiku, rīkojoties saskaņā ar norādījumiem jūsu lietotāja rokasgrāmatā.
  • Varat lejupielādēt lietošanas rokasgrāmatu šeit.


2. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.  

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, iesakām pieteikt tehniskās apkopes darbinieka vizīti.     

Brīdinājums: pirms pilnīgas problēmas novēršanas neiesakām lietot izstrādājumu. Atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla un nepieslēdziet to, kamēr neesat pārliecināts, ka to var droši darīt.  

Iemesls:

  • Mirgojošu "0:00" pulksteņa displejā var izraisīt strāvas padeves pārtraukums ligzdā, kurai cepeškrāsns ir pieslēgta.
Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.