Cepeškrāsnī tiek parādīts kļūdas ziņojums C1, C2, C3, C4

Pēdējoreiz atjaunots 25.05.2023 13:51

Ja jūsu cepeškrāsnī tiek parādīts kļūdas ziņojums C1, C2, C3, C4, soli pa solim skatiet tālāk sniegtos ieteikumus.

EKRĀNA KODS

APRAKSTS

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

C1 (*)

Teleskopiskās sliedes pirolītiskās apstrādes laikā.

Pirms pirolītiskās funkcijas aktivizēšanas noņemiet teleskopiskās sliedes un visus piederumus no krāsns nodalījuma.

C2 (*)

Pirolītiskās apstrādes laikā vārīšanas termometrs atrodas savienotājā.

Pirms pirolītiskās funkcijas aktivizēšanas noņemiet vārīšanas termometru.

C3 (*)

Pirolītiskās apstrādes laikā ir atvērtas durvis.

Ja durvis ir atvērtas, pirolītisko apstrādi nevar veikt.

Pirms pirolītiskās funkcijas aktivizēšanas aizveriet cepeškrāsns durvis.

C4 (*)

Plus tvaika poga tiek aktivizēta, ieslēdzot pirolītisko apstrādi.

Pirms pirolītiskās funkcijas ieslēgšanas vēlreiz nospiediet Plus tvaika pogu, lai izslēgtu Plus tvaika pogu.


Ja problēma joprojām pastāv, mēs iesakām pieteikt servisa inženiera apmeklējumu.

Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.