Cepeškrāsns aktivizēšana pēc gaidīšanas režīmā aizņem ilgu laiku un displejā tiek parādīti trīs punkti

Pēdējoreiz atjaunots 27.02.2024 08:18

Situācija

Nospiežot ON pogu gaidstāves režīmā, paiet dažas sekundes, līdz cepeškrāsns ir gatava lietošanai.

Cepeškrāsns displejā ir redzami trīs punkti (kā parādīts zemāk).

Cepeškrāsns ieslēgšana prasa ilgāku laiku, nekā paredzēts

Attiecas uz

Visas cepeškrāsnis ar savienojamības funkcijām un lietotāja interfeisu, kas ir līdzīgs tālāk minētajiem piemēriem:

AEG

Electrolux

Risinājums

Problēmu var atrisināt, pievienojot ierīci WiFi tīklam.

Informāciju par to, kā savienot ierīci ar WIFI, varat atrast lietotāja rokasgrāmatas nodaļā “ Bezvadu savienojums ”.

Pēc ierīces pievienošanas WiFi tīklam problēma ir jāatrisina.