Uz cepeškrāsns redzams kļūdas kods (F un cipars)

Pēdējoreiz atjaunots 10.02.2020 12:31

Problēma:

  • Uz cepeškrāsns redzams kļūdas kods (F un cipars)  
  • Uz cepeškrāsns redzams kļūdas kods F908  

Attiecas uz:

  • iebūvēta cepeškrāsns  

Risinājums:  

1. Izslēdziet cepeškrāsni, izmantojot mājas elektrosistēmas drošinātāju vai drošinātāju kārbas aizsargslēdzi, un tad atkal ieslēdziet to.

2. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru  

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, iesakām pieteikt tehniskās apkopes darbinieka vizīti.    

PIEZĪME: atkarībā no problēmas jums var būt jāmaksā par tehniskās apkopes darbinieka vizīti pat garantijas periodā.    

Brīdinājums! Mēs iesakām nelietot produktu, kamēr problēma nav pilnībā atrisināta. Atvienojiet produktu no elektrotīkla un nepieslēdziet to, kamēr neesat pārliecināts, ka to var droši darīt.

Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.