Uz cepeškrāsns redzams kļūdas ziņojums E0020

Pēdējoreiz atjaunots 03.01.2020 12:57

Situācija

  • Uz cepeškrāsns redzams kļūdas ziņojums E0020
  • Cepeškrāsns iekšējais apgaismojums nedarbojas

Attiecas uz

  • Iebūvēta cepeškrāsns

Risinājums

1. Pārbaudiet spuldzi cepeškrāsnī. Nomainiet, ja tā ir bojāta  

Jaunu spuldzi var iegādāties pilnvarotā servisa centrā.  

2.  Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru  

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, iesakām pieteikt tehniskās apkopes darbinieka vizīti.    

PIEZĪME: atkarībā no problēmas jums var būt jāmaksā par tehniskās apkopes darbinieka vizīti pat garantijas periodā.  

Pierakstiet attiecīgo kļūdas kodu un norādiet to, kad piesakāt tehniskās apkopes darbinieka vizīti. Tas neatrisinās jūsu problēmu, taču palīdzēs mūsu tehniskās apkopes darbiniekam noteikt problēmas iemeslu.  

  • Ziņojiet par kļūdas kodu: BL  


Uzmanību: mēs iesakām nelietot produktu, kamēr problēma nav pilnībā atrisināta. Atvienojiet produktu no elektrotīkla un nepieslēdziet to, kamēr neesat pārliecināts, ka to var droši darīt.

Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.