Gatavošanas zonas ārējais riņķis nedarbojas

Pēdējoreiz atjaunots 18.11.2019 15:01

Problēma:

  • Gatavošanas zonas vai cepšanas zonas ārējo riņķi nevar ieslēgt. 
  • Gatavošanas zonas ārējais riņķis nedarbojas. 

Attiecas uz:

  • iebūvētu indukcijas plīti 
  • brīvstāvošu plīti ar indukcijas plīts virsmu 
  • iebūvētu elektrisko plīti
  • brīvstāvošu plīti ar elektrisko plīts virsmu 

Risinājums:

1. Atkarībā no apsildes veida vairāku riņķu gatavošanas zonas tiek ieslēgtas šādi:  

  • Elektriskās plīts virsmas - pieskaroties plīts vadības sensoram Indukcijas plītis - ārējais riņķis automātiski ieslēdzas vai izslēdzas atkarībā no katla apakšas lieluma. 
  • Plašāka informācija, piemēram, kāds katla izmērs ir piemērots katrai gatavošanas zonai, atrodama ierīces lietošanas pamācībā. 
  • Varat lejupielādēt lietošanas rokasgrāmatu šeit.


Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.