Plīts virsmas displejā redzams kļūdas kods E5

Pēdējoreiz atjaunots 18.11.2019 15:41

Problēma:

  • Plīts virsmas displejā redzams kļūdas kods E5

Attiecas uz:

  • iebūvēta indukcijas plīts virsma
  • brīvstāvoša plīts ar indukcijas plīts virsmu

Risinājums:

1.  Atslēdziet ierīci no elektrotīkla vismaz uz 30 sekundēm. Atkal pieslēdziet to un ieslēdziet.  

2.  Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru  

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, iesakām pieteikt tehniskās apkopes darbinieka vizīti.    

PIEZĪME: atkarībā no problēmas jums var būt jāmaksā par tehniskās apkopes darbinieka vizīti pat garantijas periodā.  

Pierakstiet attiecīgo kļūdas kodu un norādiet to, kad piesakāt tehniskās apkopes darbinieka vizīti. Tas neatrisinās jūsu problēmu, taču palīdzēs mūsu tehniskās apkopes darbiniekam noteikt problēmas iemeslu.    

Brīdinājums! Mēs iesakām nelietot produktu, kamēr problēma nav pilnībā atrisināta. Atvienojiet produktu no elektrotīkla un nepieslēdziet to, kamēr neesat pārliecināts, ka to var droši darīt.  

Iemesls:

  • Kļūdas ziņojums E5 norāda uz problēmu ar elektrības pieslēgumu vai spriegumu.
Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.