Plīts virsmas displejā redzams kļūdas ziņojums E3/E311/E312/E313

Pēdējoreiz atjaunots 18.11.2019 15:38

Problēma:

  • Indukcijas plīts virsmas displejā redzams kļūdas ziņojums E3  / E311 / E312 / E313. 

Attiecas uz: 

  • iebūvētu inukcijas plīti 
  • brīvstāvošu plīti ar indukcijas plīts virsmu 

Risinājums:  

1. Sazinieties ar kvalificētu elektriķi, kurš uzstādīja ierīci.

2. Sazinieties ar tuvāko servisa centru.  

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, iesakām pieteikt tehniskās apkopes darbinieka vizīti.  

Iemesls:

  • Kļūdas ziņojums E3 / E311 / E312 / E313 nozīmē, ka ierīce ir pievienota 400 V strāvai.   


Brīdinājums: pirms pilnīgas problēmas novēršanas neiesakām lietot izstrādājumu. Atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla un nepieslēdziet to, kamēr neesat pārliecināts, ka to var droši darīt.

Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.