Plīts virsmas displejā redzams kļūdas ziņojums E6/E641

Pēdējoreiz atjaunots 18.11.2019 15:43

Problēma:

  • Elektriskās plīts virsmas displejā redzams kļūdas ziņojums E6 vai E641.

Attiecas uz:

  • iebūvēta elektriskā plīts virsma
  • brīvstāvoša plīts ar elektrisko plīts virsmu

Risinājums:  

1. Sazinieties ar kvalificētu elektriķi, kurš uzstādīja ierīci.

2. Sazinieties ar tuvāko servisa centru.  

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, iesakām pieteikt tehniskās apkopes darbinieka vizīti.  

Iemesls:

  • Kļūdas kods E6 vai E641 norāda, ka ierīce ir pieslēgta tikai vienai fāzei.  


PIEZĪME: atkarībā no problēmas jums var būt jāmaksā par tehniskās apkopes darbinieka vizīti pat garantijas periodā.    

Brīdinājums! Mēs iesakām nelietot produktu, kamēr problēma nav pilnībā atrisināta. Atvienojiet produktu no elektrotīkla un nepieslēdziet to, kamēr neesat pārliecināts, ka to var droši darīt.

Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.