Plīts virsmas kļūdas ziņojums E4 / E401 / E402 / E403 / E421 / E422 / E423 / E431 / E432 / E433

Pēdējoreiz atjaunots 18.11.2019 15:40

Problēma:

  • Plīts virsmas displejs rāda vienu no kļūdas ziņojumiem: E4 / E401 / E402 / E403 / E421 / E422 / E423 / E431 / E432 / E433.  

Attiecas uz:

  • Iebūvētu indukcijas plīti 
  • brīvstāvošu plīti ar indukcijas plīts virsmu 

Risinājums:

1. No indukcijas plāksnes, ja tāda ir, noņemiet aukstu vai karstu trauku   

2. Atslēdziet ierīci no elektrotīkla vismaz uz 30 sekundēm.

Atkal pieslēdziet to un ieslēdziet.   

3. Pārbaudiet, vai pēc atdzesēšanas izzūd kļūdas kods (atlikušā siltuma indikators var palikt) degam   

4. Lai izvairītos no tās pašas problēmas nākotnē, atdzesējiet ēdiena gatavošanas trauku un pārbaudiet, vai tas ir piemērots indukcijas vārīšanai uz sekcijas, kas piemērota indukcijas ēdienas gatavošanas traukiem   

5. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. 

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, iesakām pieteikt tehniskās apkopes darbinieka vizīti.  

Iemesls:

  • Kļūdu paziņojumi E4 / E401 / E402 / E403 / E421 / E422 / E423 / E431 / E432 / E433 norāda, ka vārīšanas zonas pārkaršanas aizsardzība darbojas   


Brīdinājums: pirms pilnīgas problēmas novēršanas neiesakām lietot ierīci. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un nepieslēdziet to, kamēr neesat pārliecināts, ka to var droši darīt.

Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.