Sildriņķis nedarbojas

Pēdējoreiz atjaunots 12.11.2019 16:33

Pilnvarota klientu apkalpošanas centra darbiniekiem jāpieslēdz elektriskās plītis pie trijām atsevišķām 230 V fāzēm.

Iespējamie cēloņi

  • Trūkst fāzes.
  • Vienas fāzes drošinātājs salauzts drošinātāju kārbā.

Skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu vai sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Indukcijas virsmām: pārliecinieties, ka izmatoto trauku diametrs atbilst minimālam izmēram (sk. lietošanas instrukciju) 

Ja diametrs ir pārāk mazs vai arī ja katla pamatnē nav pietiekami daudz magnētiska materiāla, pusriņķis var nedarboties, izmantojot augstu iestatījumu / jaudas iestatījumu.

Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.