Tvaika nosūcējs neaktivizējas

Pēdējoreiz atjaunots 19.11.2019 13:25

Ja LED / gaismas nedarbojas, vispirms pārbaudiet pieslēgumu elektrotīklam. Problēmas iemesls var būt saistītas ar kontaktdakšu, kontaktligzdu vai elektrības sistēmu.

Ja tvaika nosūcējs ir pievienots pie kontaktligzdas, pieslēdziet pie kontaktligzdas mazu ierīci (piem., lampu vai tējkannu), lai pārbaudītu, vai tā darbojas. Ja ierīce nedarbojas, problēma var būt saistīta ar elektrību un konkrēto kontaktligzdu. Pārbaudiet strāvas automātus un drošinātājus. 

Ja pieslēgums elektrotīklam darbojas, atiestatiet ierīci, atvienojot to vai izņemot kontaktdakšu no kontaktligzdas. Tad nogaidiet 30 sekundes un ievietojiet atpakaļ kontaktdakšu / pieslēdziet tvaika nosūcēju pie elektrotīkla.

Ja tas nepalīdz atrisināt problēmu, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.