Ledusskapja saldētava rāda trauksmes signālu, sarkanu brīdinājuma signālu, mirgojošo trīsstūri vai atskan pīkstieni

Pēdējoreiz atjaunots 20.02.2020 08:40

Problēma: 

 • Trauksmes signāls ir redzams uz paneļa
 • Displejā mirgo sarkanā gaisma
 • Displejā parādās mirgojošs trīsstūris
 • Ierīce raida avārijas trauksmes signālu vai pīkstienus
 • Neadekvāta dzesēšana, netiek pietiekami dzesēts, pārāk augsta temperatūra  

Attiecas uz:    

 • Ledusskapi
 • Ledusskapi ar saldētavu

Risinājums:   

1. Izslēdziet avārijas trauksmes signālu, nospiežot jebkuru pogu

2. Pagaidiet apm. 12 stundas, lai ierīce sasniegtu pareizu temperatūru, ja tikko to uzstādījāt  

3. Ja ierīcē esat ievietojis lielu daudzumu pārtikas produktu, trauksmes signāls pārtrauks skanēt, kad temperatūra ir atkal normāla 

4. Pārbaudiet, vai ierīces ventilators ir ieslēgts un darbojas  (ja jūsu ierīcei ir ventilators)

Jūs varat pārbaudīt ventilatoru, īslaicīgi aizverot durvis un atverot tās vēlreiz. Uzreiz pēc durvju atvēršanas varat dzirdēt, vai ventilators darbojas un vai tas pārtrauc darbību pārāk ātri.

5. Pārliecinieties, ka ierīce ir nolīmeņota

Pielāgojiet kājas apakšā un pārbaudiet līmeni ar spirta līmeņrādi

6. Pārbaudiet, vai ierīce ir uzstādīta un pareizi nostiprināta tā, lai durvis būtu cieši noslēgtas (iebūvētās ierīces) 

7. Pārbaudiet, vai durvju blīve ir tīra un nav bojāta 

8. Pārbaudiet, vai durvis ir aizvērtas pareizi, un ilgāku laiku atstājiet durvis atvērtas

9. Pārbaudiet, vai durvju eņģes ir drošas un nav bojātas. Nomainiet visas bojātās eņģes daļas.

10. Pārbaudiet, vai ierīce tiek pienācīgi atdzesēta

 • Temperatūru mēra ar termometru ūdens glāzē, kas ievietota ledusskapī. 
 • Ja temperatūra ir no 4 līdz 5 °C, ledusskapis darbojas pareizi. 
 • Pārtikas produktu temperatūra ir svarīgāka par ledusskapja iekšējā gaisa temperatūru, jo gaisa temperatūra svārstās katrā saldēšanas cikla laikā (starp saldēšanas kompresora iedarbināšanu un apstādināšanu). 
 • Lūdzu, ņemiet vērā, ka lētākiem termometriem var būt novirzes ± 1-2 °C vai vairāk.
 • Pielāgojiet temperatūru, pagriežot temperatūras regulētāju vai izmantojot vadības paneli.


11. Pārbaudiet, vai ierīce ir uzstādīta ar atbilstošu ventilāciju.

Jūs varat atrast ventilācijas prasības lietotāja rokasgrāmatā vai uzstādīšanas rokasgrāmatā.

12. Pārbaudiet, vai aizsargpakojums ir noņemts no durvīm (iebūvētās ierīces)

13. Pārbaudiet, vai apkārtējās vides temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema salīdzinājumā ar klimatisko klāstu norādes plāksnītē  

14. Atkausējiet ierīci un vēlreiz to ieslēdziet.   

15. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, jāizsauc tehniskās apkopes darbinieks.

 
Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.