Manas saldētavas apakšdaļā veidojas ledus

Pēdējoreiz atjaunots 18.11.2019 14:23

Problēma:

  • Manas saldētavas apakšdaļā veidojas ledus

Attiecas uz:

  • Saldētavu

Risinājums:

1. Pārliecinieties, ka vēsais gaiss cirkulē visos saldētavas nodalījumos

Ja ventilācija ir bloķēta, aukstais gaiss saldētavā netiks cirkulēts.

Atstājiet pēc iespējas vairāk vietas starp priekšmetiem, lai vēsais gaiss cirkulētu visās saldētavas daļās  

2. Pārbaudiet, vai durvis ir aizvērtas pareizi

Saldētavas nodalījuma apakšā veidojas ledus, kad aukstais gaiss saldētavā apvieno siltu un mitru gaisu ārpusē  

3. Pārliecinieties, lai durvju blīvējums pie durvju malas būtu pareizi piestiprināts  

  • Pārbaudiet, vai durvju blīves darbojas pareizi, aizverot durvīs papīra lapu un pēc tam izvelkot to ārā.
  • Ja var to izvilkt bez pretestības, durvis neveras pareizi un blīves ir jānomaina.
  • Lai nomainītu blīvējumu, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.


Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.