Ledusskapī temperatūra ir pārāk augsta

Pēdējoreiz atjaunots 10.08.2023 13:05

Situācija

  • Ledusskapis ir pārāk silts
  • Ledusskapī temperatūra ir pārāk augsta

Attiecas uz

  • Ledusskapja saldētava
  • Ledusskapis

Risinājums

1. Pagaidiet apm. 12 stundas, lai ierīce sasniegtu pareizo temperatūru, ja to tikko esat uzstādījis.

2. Ja esat tikko ielicis ierīcē lielu daudzumu pārtikas preču, signāls pārtrauks skanēt, kad temperatūra atkal būs normāla.

Pēc liela svaiga pārtikas daudzuma ievietošanas temperatūra var paaugstināties. Izmantojiet veikala režīmu, lai ātrāk samazinātu temperatūru.

3. Pārbaudiet, vai ierīces iekšpusē esošais ventilators darbojas (ja jūsu ierīcei ir ventilators).

Jūs varat pārbaudīt ventilatoru, uz brīdi aizverot durvis un atkal atverot.

Uzreiz pēc durvju atvēršanas varat dzirdēt, vai darbojas ventilators un vai tas pārāk ātri apstājas.

4. Pārliecinieties, vai ierīce ir stāvus.

Pielāgojiet pēdas apakšā un pārbaudiet līmeni ar ūdens līmeņrādi.

5. Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi uzstādīta un nostiprināta, lai durvis cieši noslēgtos (integrētas ierīces).

6. Manuāli pārbaudiet, vai durvju blīve ir tīra un nebojāta.

7. Pārbaudiet, vai durvis ir aizvērtas pareizi, un ilgstoši neturiet durvis vaļā.

8. Pārbaudiet, vai durvju eņģes ir nostiprinātas un nebojātas.

Nomainiet visas bojātās eņģu daļas.  

9. Pārbaudiet, vai ierīce dzesē pareizi.

  • Izmēra temperatūru ar termometru ūdens glāzē, kas ievietota ledusskapja iekšpusē.
  • Ja temperatūra ir no +4 līdz + 5 ° C, ledusskapis darbojas pareizi.
  • Pārtikas produktu pamattemperatūra ir svarīgāka par ledusskapja iekšējā gaisa temperatūru, jo gaisa temperatūra svārstīsies katrā saldēšanas ciklā (starp saldēšanas kompresora iedarbināšanu un apstāšanos).
  • Lūdzu, ņemiet vērā, ka lētāki termometri var uzrādīt novirzes ± 1–2 ° C vai vairāk.
  • Pielāgojiet temperatūru, pagriežot temperatūras regulatoru vai caur vadības paneli.

10. Pārbaudiet, vai ierīce ir uzstādīta ar pietiekamu ventilāciju.

Ventilācijas prasības varat atrast lietotāja rokasgrāmatā vai uzstādīšanas rokasgrāmatā.

11. Pārbaudiet, vai no durvīm ir noņemts aizsargiepakojums (integrētās ierīces).

12. Pārbaudiet, vai apkārtējā temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema salīdzinājumā ar tehnisko datu plāksnītes klimata klasi.

13. Atkausējiet ierīci un atkal to ieslēdziet.

14. Novietojiet saldētavu pa kreisi un ledusskapi pa labi, ja vēlaties tos uzstādīt blakus (cieši kopā).

15. Sazinieties ar autorizētu servisa centru.

Ja iepriekš minētie ieteikumi neatrisināja problēmu, mēs iesakām pieteikt servisa inženiera apmeklējumu.

Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.