Ledusskapis rāda kļudas paziņojumu, rāda sarkanu brīdinājuma gaismu, mirgojošs trīsstūris vai pīkstieni

Pēdējoreiz atjaunots 09.06.2020 09:45

Situācija

 • Kļūdas paziņojums ir redzams uz paneļa
 • Displejā mirgo sarkana gaisma
 • Displejā redzams mirgojošs trīsstūris
 • Ierīce atskaņo avārijas trauksmes signālu vai pīkst
 • Neatbilstoša dzesēšana, nepietiekama dzesēšana, pārāk augsta temperatūra

Attiecas uz

 • Ledusskapis
 • Ledusskapis / saldētava

Risinājums

1. Izslēdziet avārijas trauksmi, nospiežot jebkuru pogu.

2. Pagaidiet apm. 12 stundas, lai ierīce sasniegtu pareizo temperatūru, ja esat tikko to uzstādījis.

3. Ja esat tikko ielicis ierīcē lielu daudzumu pārtikas preču, trauksmes signāls pārtrauks skanēt, kad temperatūra atkal būs normāla.

4. Ja jūsu ierīcei ir ventilators, pārbaudiet vai tas ir ieslēgts un darbojas.

Jūs varat pārbaudīt ventilatoru, uz brīdi aizverot durvis un atkal atverot.

Uzreiz pēc durvju atvēršanas varat dzirdēt, vai darbojas ventilators un vai tas apstājas.

5. Pārliecinieties, vai ierīce novietota vertikāli.

Pielāgojiet pēdas apakšā un pārbaudiet līmeni ar līmeņrādi.

6. Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi uzstādīta un nostiprināta, lai durvis cieši noslēgtos (iebūvējamās ierīces).

7. Pārbaudiet, vai durvju blīve ir tīra un nebojāta.

8. Pārbaudiet, vai durvis ir aizvērtas pareizi, un ilgstoši neturiet durvis vaļā.

9. Pārbaudiet, vai durvju eņģes ir nostiprinātas un nav bojātas.

Nomainiet visas bojātās eņģu daļas.

10. Pārbaudiet, vai ierīce dzesē pareizi.

 • Izmēriet temperatūru ar termometru ūdens glāzē, kas ievietota ledusskapja iekšpusē.
 • Ja temperatūra ir no +4 līdz + 5 ° C, ledusskapis darbojas pareizi.
 • Pārtikas produktu pamattemperatūra ir svarīgāka par ledusskapja iekšējā gaisa temperatūru, jo gaisa temperatūra svārstīsies katrā saldēšanas ciklā (starp saldēšanas kompresora iedarbināšanu un apstāšanos).
 • Lūdzu, ņemiet vērā, ka lētāki termometri var uzrādīt novirzes ± 1–2 ° C vai vairāk.
 • Pielāgojiet temperatūru, pagriežot temperatūras regulatoru vai iestatiet vadības panelī.

11. Pārbaudiet, vai ierīce ir uzstādīta ar pietiekamu ventilāciju.

Ventilācijas prasības varat atrast lietotāja rokasgrāmatā vai uzstādīšanas rokasgrāmatā.

12. Pārbaudiet, vai no durvīm ir noņemts aizsargiepakojums (iebūvējamās ierīces).

13. Pārbaudiet, vai apkārtējās vides temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema salīdzinot ar tehnisko datu plāksnītes klimata klasi.

14. Atkausējiet ierīci un atkal ieslēdziet to.

15. Sazinieties ar autorizētu servisa centru.

Ja iepriekš minētie ieteikumi neatrisināja problēmu, mēs iesakām pieteikt servisa inženiera apmeklējumu.


Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.