Putekļsūcējs apstājas

Pēdējoreiz atjaunots 16.08.2023 07:50

Izdevums:

  • Putekļsūcējs apstājas

Attiecas uz:

  • Putekļu sūcējs
  • Putekļu sūcējs bez maisa

Izšķirtspēja:

1. Atvienojiet putekļu sūcēju no elektrotīkla.

Pārbaudiet, vai suka, caurule vai šļūtene nav bloķēta.

2. Ja nepieciešams, nomainiet maisu / iztukšojiet tvertni (bezmaisu modeļi)

3. Notīriet/nomainiet filtrus

4. Ļaujiet tīrītājam 30 minūtes atdzist, pirms to atkal ieslēdzat.

5. Ja putekļsūcējs joprojām nedarbojas, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Iemesls:

  • Iespējams, ka tīrītājs ir pārkarsis.
Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.