Putekļu sūcējs neieslēdzas

Pēdējoreiz atjaunots 24.08.2023 12:11

Situācija

 • Putekļu sūcējs neieslēdzas
 • Putekļsūcējs pats izslēdzas

Attiecas uz

 • Putekļu sūcējs
 • bezmaisu putekļsūcējs
 • stieņu putekļsūcējs

Risinājums

Iespējamie cēloņi:

 • Birstes rullis vai šļūtene ir bloķēta
 • Filtri jātīra
 • Putekļu maiss/konteiners ir pilns
 • Tīrītājs var būt pārkarsis
 • Akumulators ir tukšs (pēdējā gaismas diode mirgo)
 • Bojāts modelis


Dažas lietas, ko varat pārbaudīt, lai mēģinātu atrisināt:

1. Atvienojiet putekļsūcēju no elektrotīkla – pēc tam pārbaudiet, vai sprausla, caurule un šļūtene nav bloķēta.

2. Pārbaudiet, vai filtri nav bloķēti un/vai netīri. Nomainiet vai notīriet filtrus

motora filtrs (piemēra attēls)

HEPA filtrs (attēla piemērs)

3. Pārbaudiet, vai putekļu maisiņš ir pilns, un, ja nepieciešams, nomainiet to (tikai modeļiem ar maisiņu)

4. Ļaujiet putekļsūcējam atdzist vismaz 2 stundas uz uzlādes statīva, pirms to atkal iedarbināt (tikai putekļsūcējiem ar stieni)

5. Pilnībā uzlādējiet putekļu sūcēju (tikai putekļsūcējiem ar stieni)

6. Pārbaudiet, vai kabelis ir pievienots elektrotīklam

7. Pārbaudiet, vai kontaktdakša un kabelis nav bojāti, pārbaudiet citu kontaktligzdu, lai izslēgtu iespējamās elektriskās problēmas

8. Pārbaudiet, vai nav izdedzis drošinātājs

9. Pārbaudiet, vai akumulatora indikatora lampiņa reaģē (tikai dažiem modeļiem).


Ja putekļsūcējs joprojām nedarbojas, sazinieties ar pilnvarotu Electrolux servisa centru.