Bojātas vai vaļīgas detaļas

Pēdējoreiz atjaunots 05.12.2019 11:40

Ja atklājat bojājumus uzreiz pēc izsaiņošanas 

Nemēģiniet pieslēgt vai lietot ierīci.

  • Nekavējoties sazinieties ar ierīces izplatītāju, lai informētu, ka jūsu ierīce piegādes laikā tika bojāta. Izplatītāja tālruņa numuru atradīsiet uz rēķina vai preces piegādes pavadzīmes.

Ja atklājat bojājumus pēc uzstādīšanas / pirmās lietošanas reizes

  • Sazinieties ar ierīces izplatītāju un informējiet par bojājumiem.

Servisa pasūtīšana.

  • Ja iespējams, sazinoties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru, norādiet konkrēto detaļu.
  • Rezerves daļas var pasūtīt mūsu pilnvarota servisa centros.
Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.