Trauku mazgājamā mašīna nežāvē vai žāvē slikti

Pēdējoreiz atjaunots 07.06.2023 07:36

Žāvēšanas rezultātus var noteikt pēc porcelāna un stikla traukiem. Plastmasas priekšmeti tādi kā galda piederumi, uzglabāšanas konteineri un ierīces plastmasas detaļas paliek slapji. Plastmasas izstrādājumi ātri zaudē karstumu, kas var izraisīt kondensāciju uz to virsmām.

 • Vislabākos mazgāšanas un žāvēšanas rezultātus var panākt, izmantojot intensīvo vai automātisko programmu. 

Lietojot ECO, BIO vai 30 min. ciklu

 • ECO un BIO cikli žūst pasīvi, un 30 minūšu cikliem nav paredzēta žāvēšana.
 • Lietojiet automātisko vai intensīvo ciklu, un ja priekšmeti nešķiet pietiekami karsti cikla beigās, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Priekšmeti tika mazgāti ar mazgāšanas līdzekli pirms ievietošanas trauku mazgājamajā mašīnā

 • Tas veido pārmērīgi daudz putas un samazina virsmaktīvās vielas efektivitāti, kā arī rada sliktus žāvēšanas rezultātus.
Trauku mazgājamā mašīna ir pārslogota vai trauki ievietoti nepareizi

Trauku mazgājamās mašīnas rezultāti var būt neapmierinoši, ja trauku mazgājamā mašīna ir pārslogota vai trauki tajā ielikti nepareizi. Ievietojiet traukus saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem, un ļaujiet visam papildu skalošanas ūdenim izžūt,/iztvaikot pēc mazgāšanas cikla beigām, pirms izņemat traukus no mašīnas. Vispirms izņemiet traukus no apakšējā groza.

Trauku ievietošana trauku mazgājamā mašīnā

 • Mazgājiet ierīcē tikai priekšmetus, kurus drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
 • Nelieciet trauku mazgājamā mašīnā priekšmetus, kas izgatavoti no koka, raga, alumīnija, skārda vai vara.
 • Nelieciet trauku mazgājamā mašīnā priekšmetus, kas uzsūc ūdeni, piem., sūkļus, drānas.
 • Notīriet no traukiem ēdiena atliekas, pirms ievietojat tos trauku mazgājamā mašīnā.
 • Lai viegli noņemtu atlikušo vai piekaltušo ēdienu, pirms katlu un pannu ievietošanas trauku mazgājamā mašīna izmērcējiet tos.
 • Ievietojiet priekšmetus ar dobumiem (piem., krūzes, glāzes un katlus) ar atveri uz leju.
 • Gādājiet, lai galda piederumi, šķīvji u.c. neatrastos cits citam pārāk tuvu. Karotes izkārtojiet starp citiem galda piederumiem.
 • Pārliecinieties, ka glāzes nesaskaras.
 • Mazus priekšmetus ievietojiet galda piederumu grozā.
 • Trauslus priekšmetus ievietojiet augšējā grozā. Pārliecinieties, ka tie nevar izkustēties.
 • Pirms mazgāšanas cikla aktivizēšanas pārliecinieties, vai netiek traucēta izsmidzinātāju kustība.

Trauku izņemšana no trauku mazgājamās mašīnas

 • Pirms trauku izņemšanas no ierīces ļaujiet tiem atdzist. Karstus priekšmetus var viegli sabojāt.
 • Vispirms iztukšojiet apakšējo trauku grozu, tad augšējo.

Virsmaktīvo vielu iestatījums

 • Lai gūtu labākus žāvēšanas rezultātus, ieteicams pievienot papildu virsmaktīvo vielu, kā tas norādīts lietotāja rokasgrāmatā.

Trauku mazgāšanas līdzeklis  

 • Pārbaudiet trauku mazgāšanas līdzekļus, kurus izmantojat. Ja iespējams, mēģiniet lietot citu mazgāšanas līdzekli un/vai virsmaktīvo vielu. Ātru mazgāšanas ciklu gadījumā lietojiet pulverveida vai šķidros mazgāšanas līdzekļus, jo dažas tabletes neizšķīst pilnībā ātrā mazgāšanas cikla laikā.
 • Lai gūtu labāku trauku mazgāšanas rezultātu, var būt nepieciešams pievienot virsmaktīvo vielu pat tad, ja lietojat tabletes.
 • Pārliecinieties, ka visi filtri un izsmidzinātāji ir tīri. Skatiet lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā tīrīt un apkopt ierīci.

Žāvēšana +, Žāvēšana Plus, XtraDry funkcija

 • Ja jūsu ierīce aprīkota ar šo funkciju, žāvēšanas rezultātus var uzlabot, iespējojot funkciju, taču tas palielinās cikla laiku un enerģijas patēriņu.
 • Ja iepriekš minētie ieteikumi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.