Trauku mazgājamā mašīnā redzams kļūdas kods AL5, C1, F1, i10 vai i11, no tās atskan viens brīdinājuma signāls vai brīdinājuma indikators vienu reizi iemirgojas

Pēdējoreiz atjaunots 20.02.2020 09:59

Problēma:

  • Trauku mazgājamā mašīnā redzams kļūdas kods AL5, C1, F1, i10 vai i11, no tās atskan viens brīdinājuma signāls vai brīdinājuma indikators vienu reizi iemirgojas. Tas norāda uz problēmu ar ūdens padevi.

Attiecas uz:

  • Brīvstāvoša trauku mazgājamā mašīna
  • Iebūvējama trauku mazgājamā mašīna

Risinājums:

1. Pārbaudiet ūdens padevi  

Pārbaudiet ūdens piegādi mājās, piemēram, atverot krānu. Ja no krāna neplūst ūdens, sazinieties ar ūdens piegādes uzņēmumu.  

2. Pārbaudiet, vai ūdens krāns, kuram pieslēgta trauku mazgājamā mašīna, ir pilnība atvērts.  

Ja ūdens krāns ir aizvērts, izslēdziet trauku mazgājamo mašīnu un atveriet ūdens krānu līdz galam. Atkal ieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu un izvēlieties programmu. Nospiediet starta taustiņu, lai aktivizētu trauku mazgājamo mašīnu.  

3. Pārbaudiet, vai lietojat vairāk kā vienu ierīci, kurai nepieciešams ūdens.  

Ja vairāk kā viena ierīce darbojas un izmanto ūdeni, ūdens spiediens trauku mazgājamajai mašīnai var būt par zemu.

Centieties lietot trauku mazgājamo mašīnu, kad nedarbojas citas ierīces, kurām nepieciešams ūdens.  

4. Pārbaudiet ūdens ieplūdes  spiedienu.  

Pārbaudiet, vai varat no krāna uzpildīt 10 litru spaini 1 minūtes laikā vai 5 litru spaini 30 sekunžu laikā.

Ja jums tas neizdodas, ūdens spiediens  trauku mazgājamās mašīnas darbībai ir nepietiekams, un jums jāsazinās ar ūdens piegādes uzņēmumu.  

5. Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtene nav sapinusies vai salocījusies  

Ja ieplūdes šļūtene ir salocīta, savijusies vai bojāta, nekavējoties atvienojiet trauku mazgājamo mašīnu no elektrības un atslēdziet ūdens padevi. 

Ja šļūtene ir bojāta, ierīci jāpārbauda un jāsalabo tehniskās apkopes darbiniekam.  

6. Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtenes filtrs nav aizsprostots.  

Ieplūdes šļūtenes filtrs atrodas savienotājā pie krāna/vārsta. Pirms ieplūdes šļūtenes noņemšanas aizgrieziet ūdens krānu.

Ieplūdes filtram jābūt tīram un uz tā nevar būt kaļķakmens nogulsnes. Skatiet lietotāja rokasgrāmatu, lai saņemtu detalizētus norādījumus par filtra noņemšanu un tīrīšanu.

Kad filtrs ir iztīrīts un uzstādīts atpakaļ ieplūdes šļūtenē, pievienojiet šļūteni, izvēlieties programmu un aktivizējiet to.  

7. Pārbaudiet izsūknēšanas sistēmu  

Pārbaudiet, vai:

  • Filtri ir tīri. Informāciju par tīrīšanu un apkopi var atrast lietotāja rokasgrāmatā. Lietotāja rokasgrāmatu var lejupielādēt šeit.
  • Izvades šļūtene atrodas pareizā augstumā virs grīdas. Aplūkojiet uzstādīšanas instrukcijām jūsu lietotāja rokasgrāmatā ai atsevišķā uzstādīšanas brošūrā, kas iekļauta komplektācijā ar jūsu ierīci.  


8. Pārbaudiet, vai blīve ir izņemta no novadcaurules. (Ja trauku mazgājamā mašīna ir nesen uzstādīta vai pārvietota.)  

Blīve jāizņem no sifona. Atveriet ieplūdes vietu, kur noplūdes šļūtene ir pieslēgta pie sifona, izņemiet blīvi un atkal pievienojiet sifona ievadi.  

9. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru  

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, mēs iesakām pieteikt tehniskās apkopes darbinieka vizīti.    

PIEZĪME: atkarībā no problēmas jums var būt jāmaksā par tehniskās apkopes darbinieka vizīti pat garantijas periodā.  

Pierakstiet attiecīgo kļūdas kodu un norādiet to, kad piesakāt tehniskās apkopes darbinieka vizīti. Tas neatrisinās jūsu problēmu, taču palīdzēs mūsu tehniskās apkopes darbiniekam noteikt problēmas iemeslu.    

Brīdinājums! Mēs iesakām nelietot produktu, kamēr problēma nav pilnībā atrisināta. Atvienojiet produktu no elektrotīkla un nepieslēdziet to, kamēr neesat pārliecināts, ka to var droši darīt.

Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.