Trauku mazgājamās mašīnas displejā redzams kļūdas ziņojums iFO, iFo vai iF1

Pēdējoreiz atjaunots 15.03.2023 11:09

Problēma:

 • Trauku mazgājamās mašīnas displejā redzams kļūdas ziņojums iFO, iFo vai iF1

Attiecas uz:

 • iebūvējamu trauku mazgājamo mašīnu
 • brīvstāvošu trauku mazgājamo mašīnu

Risinājums:

1. Atiestatiet savu ierīci

 • Atvienojiet trauku mazgājamo mašīnu no elektropadeves, nogaidiet vienu minūti un tad atkal pieslēdziet atpakaļ.
 • Jaudu var arī atslēgt no strāvas, izmantojot drošinātājus uz paneļa/slēdzi.
 • Ja izvilkāt mašīnu ārā un tad iebīdījāt atpakaļ, ir svarīgi pārbaudīt, vai caurules nav salocījušās vai saspiestas un krāns ir atvērts līdz galam.
 • Ieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, izvēlieties atbilstošu ciklu un ieslēdziet to.
 • Ja cikls ieslēdzas un darbojas normāli, problēma ir atrisināta.


2. Pārbaudiet, vai ierīce atkal parādīs to pašu kļūdas kodu jeb, vai tas ir mainījies  

Ja ierīces displejā redzams cits kods, pārbaudiet kodu lietotāja rokasgrāmatā, lai noskaidrotu, kā rīkoties.

Varat lejupielādēt lietošanas rokasgrāmatu šeit.

Ja ierīce pēc atiestatīšanas joprojām rāda iF0, iFo vai iF1:

3. Pārbaudiet ūdens padevi

Pārbaudiet ūdens padevi mājās, piemēram, atverot krānu. Ja no krāna neplūst ūdens, sazinieties ar ūdens piegādes uzņēmumu.

4. Pārbaudiet, vai ūdens krāns, kuram pieslēgta trauku mazgājamā mašīna, ir pilnība atvērts. 

Ja ūdens krāns ir aizvērts, izslēdziet trauku mazgājamo mašīnu un atveriet ūdens krānu līdz galam. Atkal ieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu un izvēlieties programmu.

Nospiediet starta taustiņu, lai aktivizētu trauku mazgājamo mašīnu.

5. Pārbaudiet, vai lietojat vairāk kā vienu ierīci, kurai nepieciešams ūdens.

Ja vairāk kā viena ierīce darbojas un izmanto ūdeni, ūdens spiediens trauku mazgājamajai mašīnai var būt par zemu.

Centieties lietot trauku mazgājamo mašīnu, kad nedarbojas citas ierīces, kurām nepieciešams ūdens.

6. Pārbaudiet ūdens ieplūdes  spiedienu.

Pārbaudiet, vai varat no krāna uzpildīt 10 litru spaini 1 minūtes laikā vai 5 litru spaini 30 sekunžu laikā.

Ja jums tas neizdodas, ūdens spiediens  trauku mazgājamās mašīnas darbībai ir nepietiekams, un jums jāsazinās ar ūdens piegādes uzņēmumu.

7. Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtene nav sapinusies vai salocījusies

Ja ieplūdes šļūtene ir salocīta, savijusies vai bojāta, nekavējoties atvienojiet trauku mazgājamo mašīnu no elektrības un atslēdziet ūdens padevi.Ja šļūtene ir bojāta, ierīci jāpārbauda un jāsalabo tehniskās apkopes darbiniekam.  

8. Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtenes filtrs nav aizsprostots.

 • Ieplūdes šļūtenes filtrs atrodas savienotājā pie krāna/vārsta.
 • Pirms ieplūdes šļūtenes noņemšanas aizgrieziet ūdens krānu.
 • Ieplūdes filtram jābūt tīram un uz tā nevar būt kaļķakmens nogulsnes.
 • Skatiet lietotāja rokasgrāmatu, lai saņemtu detalizētus norādījumus par filtra noņemšanu un tīrīšanu.
 • Kad filtrs ir iztīrīts un uzstādīts atpakaļ ieplūdes šļūtenē, pievienojiet šļūteni, izvēlieties programmu un aktivizējiet to.


9. Pārbaudiet izsūknēšanas sistēmu

Pārbaudiet, vai:

 • filtri ir tīri. Informāciju par tīrīšanu un apkopi var atrast lietotāja rokasgrāmatā; izvades šļūtene atrodas pareizā augstumā virs grīdas.
 • Skatiet lietotāja rokasgrāmatā sniegtos uzstādīšanas norādījumus vai atsevišķu ierīces komplektācijā iekļauto lietošanas pamācību.


10. Pārbaudiet, vai blīve ir izņemta no novadcaurules. (Ja trauku mazgājamā mašīna ir nesen uzstādīta vai pārvietota.)

Blīve jāizņem no sifona.

Atveriet ieplūdes vietu, kur noplūdes šļūtene ir pieslēgta pie sifona, izņemiet blīvi un atkal pievienojiet sifona ievad.

11. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, mēs iesakām pieteikt tehniskās apkopes darbinieka vizīti.

Pierakstiet ziņoto kļūdas kodu un nosauciet to, kad izsaucat speciālistu. Tas neatrisinās jūsu problēmu, bet tas palīdzēs mūsu speciālistam identificēt problēmas cēloni.

Brīdinājums: pirms pilnīgas problēmas novēršanas neiesakām lietot izstrādājumu. Atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla un nepieslēdziet to, kamēr neesat pārliecināts, ka to var droši darīt.


Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.