Trauku mazgājamās mašīnas tabletes pilnībā neizšķīst

Pēdējoreiz atjaunots 28.04.2023 10:14

Īsie cikli

Trauku mazgājamās mašīnas tabletes pilnībā neizšķīst īsos ciklos.

  • Trauku mazgājamās mašīnas tabletes ieteicams lietot tikai garākiem cikliem, lai uz galda piederumiem nepaliktu mazgāšanas līdzekļa atliekas.

Tabletes

Atsevišķu zīmolu mazgāšanas līdzekļa tabletes pilnībā neizšķīst, tādēļ ieteicams izmēģināt cita zīmola tabletes vai lietot pulveri mazgāšanai. 

  • Ja esat iegādājies tabletes, kas pilnībā neizšķīst vai kuru atliekas nav pilnībā izskalotas no mazgāšanas līdzekļa dozatora, vienkārši nolieciet tableti uz trauku mazgājamās mašīnas grīdas un aktivizējiet ciklu.

Trauku ievietošana

Šī problēma var arī rasties, ja trauku mazgājamās mašīnas tablete pareizi vai vajadzīgajā laikā netiek izvadīta no mazgāšanas līdzekļa dozatora.

  • Pārliecinieties, ka dozatora vāciņu vai atvērumu nekas nebloķē, piemēram, gaisa atsvaidzinātāji, lieli šķīvji utt. 

Ja no izsmidzinātājiem izplūstošais ūdens grozā blakus mazgāšanas līdzekļa dozatoram var netraucēti šļākties uz ziepēm, pastāv risks, ka mazgāšanas līdzeklis neizšķīdīs pilnībā.

  • Nenovietojiet galda piederumus mazgāšanas līdzekļa dozatora priekšā.

Dozatora sieniņas ir mitras

Ja dozatora sieniņas ir mitras, tabletes vai pulveris var aizsērēt.

  • Pārliecinieties, ka dozatora sieniņas ir sausas, pirms ievietojat mazgāšanas līdzekli.
  • Ja problēma joprojām nav atrisināta, novietojiet tableti uz ierīces grīdas.

Iepriekš minētā problēma nav uzskatām par mašīnas darbības traucējumu, tādēļ uz to neattiecas garantija.

Ierīce nesakarst

Atsevišķos gadījumos problēma var rasties, ja ierīce nesasilst.

  • To var noteikt, pārbaudot, vai galda piederumi ir karsti mazgāšanas cikla beigās.
  • Ja ierīce nesasilst, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru un dariet to zināmu.
Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.