Uz veļas mašīnas ekrāna tiek parādīta piekaramā atslēga

Pēdējoreiz atjaunots 06.10.2020 07:59

Situācija

  • Displejā parādījās piekaramā atslēga, un ierīce nedarbosies
  • Kā deaktivizēt bērnu drošibas slēdzeni veļas mašīnā?

Attiecas uz

  • veļas mašīna

Risinājums

1. Tiek parādīta piekaramā slēdzene, lai uzsvērtu, ka ir aktivizēta funkcija ''Bērnu drošības slēdzis''.

2. Kad bērnu drošibas slēdzene ir ieslēgta, tā neļaus jums veikt nekādas darbības, izņemot ierīces ieslēgšanu vai izslēgšanu, izmantojot pogu / vadības riteni.

3. Ir iespējami dažādas displeja konfigurācijas




  •  Parasti bērnu bloķēšanas pogas tiks izceltas vadības panelī. Ja to nav, lūdzu, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.
  • Dažos modeļos, lai deaktivizētu bērnu bloķēšanu, jums jānospiež divas pogas, citos modeļos - tikai viena poga.
  • Lietotāju rokasgrāmatas nodaļas piemērs “Bērnu drošības slēdzis”



4. Ja jums ir grūtības noņemt bērnu slēdzeni, pirms mēģiniet vēlreiz, atvienojiet ierīci no strāvas padeves apmēram 5-10 minūtes.

5. Ierīcēm ar programmas pogu parasti var noņemt bērnu bloķēšanu, tiklīdz ierīce ir ieslēgta.

6. Ierīcēm ar programmu ciparripu, iespējams, vajadzēs atbloķēt to pēdējā izmantotajā programmā vai pārmeklēt katrā mazgāšanas programmā, mēģinot noņemt bērnu bloķēšanu.

7. Ja jums joprojām rodas problēmas, būtu ieteicams pieteikt servisa meistara vizīti.

Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.