Veļas mazgājamās mašīnas displejā redzams kļūdas ziņojums Eb0, Ebo vai atskan 11 skaņas signāli vai redzami 11 zibšņi

Pēdējoreiz atjaunots 19.11.2019 08:33

Problēma:

  • Veļas mazgājamās mašīnas displejā redzams kļūdas ziņojums Eb0Ebo vai atskan 11 skaņas signāli vai redzami 11 zibšņi. Tas var norādīt uz problēmām, kas saistītas ar pārāk zemu spriegumu.

Attiecas uz:

  • Veļas mazgājamā mašīna ar priekšējo ielādi (iebūvēta vai brīvstāvoša)
  • Veļas mazgājamā mašīna ar augšējo ielādi

Risinājums:

1. Pārbaudiet spriegumu, iespraužot ierīci kādā citā kontaktligzdā un tad mēģinot atkal ieslēgt.  

2. Atvienojiet pagarinātāju un mēģiniet vēlreiz.  

3. Pārbaudiet, vai produkts ir iezemēts. Pieslēdziet mašīnu pie iezemētas kontaktligzdas un mēģiniet vēlreiz.  

4. Atiestatiet ierīci.  

Izņemt spraudkontaktu no kontaktligzdas, nogaidiet 30 sekundes un tad pieslēdziet to atpakaļ.  

5. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru  

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, mēs iesakām pieteikt tehniskās apkopes darbinieka vizīti.    

PIEZĪME: atkarībā no problēmas jums var būt jāmaksā par tehniskās apkopes darbinieka vizīti pat garantijas periodā.  

Pierakstiet attiecīgo kļūdas kodu un norādiet to, kad piesakāt tehniskās apkopes darbinieka vizīti. Tas neatrisinās jūsu problēmu, taču palīdzēs mūsu tehniskās apkopes darbiniekam noteikt problēmas iemeslu.    

Brīdinājums! Mēs iesakām nelietot produktu, kamēr problēma nav pilnībā atrisināta. Atvienojiet produktu no elektrotīkla un nepieslēdziet to, kamēr neesat pārliecināts, ka to var droši darīt.


Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.