Veļas mazgājamās mašīnas displejā redzams kļūdas kods EHO/EH0, EH1, EH2, EH3

Pēdējoreiz atjaunots 25.05.2023 11:38

Situācija

Veļas mazgājamās mašīnas displejā redzams kļūdas kods EHO/EH0, EH1, EH2, EH3

Attiecas uz

  • Augšas ielādes veļas mazgāšanas mašīnas (brīvstāvošas un iebūvējamas)
  • Priekšas ielādes veļas mazgāšanas mašīnas

Risinājums

1. Pārbaudiet elektrības padevi, tajā pašā kontaktligzdā pievienojot citu izstrādājumu, un pārbaudiet, vai tas darbojas.

Ja arī otrs produkts nedarbojas, problēma, iespējams, ir saistīta ar vadu kļūmi.

Brīdinājums: ierīču pievienošanai nekad nelietojiet pagarinātāju. Tas var izraisīt īssavienojumu vai ugunsbīstamību.

Svarīgi: sazinieties ar vietējo elektriķi, lai saņemtu padomus un norādījumus par vadu problēmu novēršanu.

2. Atiestatiet ierīci.

• Izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, pagaidiet 30 sekundes un pēc tam atkal iespraudiet kontaktdakšu (To pašu rezultātu var sasniegt, izmantojot drošības slēdzi).

• Pēc ierīces pievienošanas ieslēdziet to un atlasiet programmu.

3. Sazinieties ar autorizēto servisa centru.

Ja iepriekš minētie ieteikumi neatrisināja problēmu, mēs iesakām pieteikt servisa inženiera apmeklējumu.

Brīdinājums: mēs neiesakām produktu izmantot, kamēr problēma nav pilnībā novērsta. Atvienojiet izstrādājumu no strāvas un atkal to pievienojiet, kad problēma ir atrisināta.

Cēlonis

  • EH0 - Elektrības padeves problēma
  • EH1 - Elektrības frekvence neatbilst norādītajam
  • EH2 - Elektrības spriegums pārāk liels
  • EH3 - Elektrības spriegums pārāk zems
Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.