Veļas žāvētāja žāvēšanas rezultāti ir vāji, un pēc žāvēšanas veļa ir mitra

Pēdējoreiz atjaunots 18.11.2019 14:08

Problēma:

  • Pēc žāvēšanas veļa paliek mitra
  • Veļas žāvētājs nesakarst
  • Žāvēšanas  rezultāti ir vāji

Attiecas uz:

  • Ventilētu žāvētāju
  • Kondensācijas tipa veļasžāvētāju
  • Siltumsūkņa tipa žāvētāju

Risinājums:

1. Izvēlieties atbilstošu žāvēšanas programmu.

Pārliecinieties, vai attiecīgais veļas mazgāšanas veids un kopšanas simboli veļas etiķetē atbilst žāvēšanas programmai.

Atbalstu programmu pārskatā atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā.

2. Programmām, kuras kontrolē mitrumu, piemēram, "Kokvilnas veļa gatava ievietošanai skapī", izvēlieties augstāku sausuma līmeni, piemēram, "Papildu žāvēšana".  

Veļas žāvētāju programmas būtībā ir ar laika vadību vai mitruma vadību.

3. Ja ievietotā veļa sastāv no dažādiem auduma veidiem vai dažāda biezuma audumiem, šķirojiet veļu pēc biezuma un auduma veida un žāvējiet atsevišķi.

Atkarībā no modeļa dažas ierīces piedāvā arī īpašas programmas, piemēram, "MIX XL", "JEANS" vai "Bed Linen", kas ir piemērotas dažādu veidu audumiem vai dažādu biezumu veļai.

4. Iestatiet DRY PLUS uz MAX iespēju, ja jūsu žāvētājs ar to ir aprīkots.

5. Ja žāvētājs ir aprīkots ar to, iestatiet atlikušā mitruma līmeņa iespēju augstākajam žāvēšanas līmenim.

6. Regulāri un rūpīgi tīriet visus filtrus un kondensatoru (ja tam var piekļūt), kā tas aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā.

Varat lejupielādēt lietošanas rokasgrāmatu šeit

7.Nepārsniedziet maksimālo ievietojamās veļas daudzumu.

PIEZĪME: ievietošanas daudzuma norāde vienmēr attiecas uz sausās veļas svaru.

8. Nodrošiniet telpas temperatūru starp +5 °C un +35 °C.

Optimālā telpas temperatūra vislabāko žāvēšanas rezultātu sasniegšanai ir no 19 ° līdz 24 °C.

9. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, mēs iesakām pieteikt tehniskās apkopes darbinieka vizīti.
 


Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.