Veļas žāvētāja displejā redzams kļūdas kods EHO, EH0

Pēdējoreiz atjaunots 26.08.2022 11:30

Ja mašīnas displejā parādās kļūdas kods EHO, EH0, radusies problēma ar elektrības padevi.

  • Pārbaudiet elektrības padevi, pieslēdzot citu ierīci tai pašai kontaktligzdai, lai redzētu, vai tā darbojas. Ja arī otrā ierīce nedarbojas, visticamāk radusies problēma ar vadojumu. Sazinieties ar vietējo elektriķi, lai saņemtu konsultāciju par to, kā atrisināt problēmu ar vadojumu.

Nekādā gadījumā nepieslēdziet ierīces, izmantojot pagarinātāju. Tas var izraisīt īssavienojumu vai ugunsgrēka bīstamību. 

Ja elektrības padeve ierīcei ir normāla, mēģiniet atiestatīt ierīci.

  • Izņemt spraudkontaktu no kontaktligzdas, nogaidiet 30 sekundes un tad pieslēdziet to atpakaļ.
  • Tādu pašu rezultātu var panākt, izmantojot drošības slēdzi. Kad ierīce ir pieslēgta pie kontaktligzdas, ieslēdziet to un izvēlieties programmu.
  • Ja displejā parādās kļūdas ziņojums, sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.
Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.