Veļas žāvētāja displejā redzams kļūdas kods ERR

Pēdējoreiz atjaunots 29.02.2024 10:46

Situācija

  • Veļas žāvētāja displejā redzams kļūdas kods ERR

Risinājums

Kļūdas kods ERR parādās, kad kāds mēģina mainīt ciklu vai iestatījumus, kad cikls jau sācies. 

  • Izslēdziet un ieslēdziet žāvētāju. Tad izvēlieties vēlamo ciklu.
  • Šo iespēju nevar izmantot kopā ar izvēlēto ciklu. Izslēdziet un ieslēdziet žāvētāju. Tad izvēlieties vēlamo ciklu.
  • Pirms nospiežat starta/pauzes pogu uz žāvētāja, pārliecinieties, vai durvis ir pilnībā aizvērtas. Ja tā nav pilnībā aizvērta, palaišanas/pauzes poga vienkārši mirgos (displejā var parādīties ERR ziņojums), un cikls nesāksies.

    Ierīce neiedarbināsies, ja durvis ir atvērtas.

Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.