Veļas žāvētāja žāvēšanas cikls nebeidzas / nenosaka, ka veļa ir sausa

Pēdējoreiz atjaunots 22.03.2021 13:51

Situācija

 • Veļas žāvētāja žāvēšanas cikls nebeidzas

Attiecas uz

 • Veļas žāvētājs

Risinājums

1. Žāvētājs aprēķina nepieciešamo laiku atbilstoši veļas daudzumam.

 • Tiek aprēķināts displejā redzamais laiks.
 • Pārāk daudz veļas un pārāk slapja.
 • Izmēģiniet citu centrifūgas ciklu, kas atbilst veļas daudzumam, un pārliecinieties, ka veļa ir pietiekami sausa izvēlētajam žāvēšanas ciklam.

2. Notīriet filtrus un kondensatoru

 • Iekārtas tīrīšanu un apkopi skatiet lietotāja rokasgrāmatā.
 • Pārbaudiet filtrus, turot tos pret gaismu, un pārbaudiet, vai tie ir poraini.
 • Ja caur filtriem neiziet ūdens, notīriet tos un pārbaudiet vēlreiz.
 • Ja ūdens joprojām neiziet cauri filtriem, nomainiet tos.
 • Filtri un piederumi ir pieejami, izmantojot interneta veikalu.

3. Pārbaudiet, vai apkārtējā temperatūra ir no 5 ° C līdz 35 ° C.

 • Ja apkārtējā temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta, veļas žāvētājs var nedarboties pareizi.
 • Novietojiet žāvētāju telpā ar piemērotu temperatūru.
 • Ja žāvētājs atrodas telpā, pārliecinieties, ka telpas temperatūra ir no 5 ° C līdz 35 ° C.
 • Ja telpas temperatūra nav šajā diapazonā, veļas žāvētājs var nedarboties pareizi un nesasilst.
 • Sildiet telpu, kurā atrodas veļas žāvētājs, līdz tā sasniedz piemērotu temperatūru, vai pārvietojiet žāvētāju uz citu telpu, kurā ir piemērota temperatūra.

4. Pārbaudiet, vai ierīce sakarst:

 • Pirmkārt, notīriet ierīci un pēc tam sāciet vismaz 120 minūtes ilgu ciklu bez veļas.
 • Pēc vienas stundas atveriet durvis un pārbaudiet, vai tvertne iekšpusē ir karsta (displejā ir palikušas vismaz 20 minūtes).
 • Ja tvertne iekšpuse ir karsta, žāvēšanas sistēma darbojas. Veļas žāvētājos, kas aprīkoti ar siltumsūkni, bieži vien jūs varat dzirdēt arī kompresora darbības skaņu.
 • Ja pēc stundas programmas tvertne joprojām nav karsta, iesakām pieteikt servisa inženiera apmeklējumu.


Brīdinājums: mēs neiesakām lietot iekārtu, kamēr problēma nav pilnībā novērsta. Atvienojiet žāvētāju no tīkla un nepievienojiet to vēlreiz, kamēr neesat pārliecināts, ka tas ir pareizi.

Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.