Žāvētāja ietekmē nostrādā drošinātāji / tas atslēdz noplūdes strāvas automātu

Pēdējoreiz atjaunots 06.06.2023 11:20
  • Veļas mazgājamo mašīnu un žāvētāju nedrīkst pieslēgt pie vienas drošinātāja ķēdes. Kopējā jauda, kas nepieciešama abām ierīcēm kopā, pārsniegs 13 ampērus.
  • Ja noplūdes strāvas automāts tiek atslēgts vai nostrādā drošinātājs, kad ieslēdzat vai izslēdzat ierīci, to parasti izraisa izlādēšanās zemē vai īssavienojums.
  • Problemas cēlonis var būt nepareizs pieslēgums. Pieslēdziet ierīci citai elektriskai rozetei.
  • Ja vairākas ierīces ir pieslēgtas pie viena drošinātāja ķēdes, drošinātājs var nostrādāt vai var atslēgties noplūdes strāvas automāts.
  • Nekādā gadījumā nepieslēdziet ierīces, izmantojot pagarināju, jo tas var izraisīt īssavienojumu vai ugunsgrēku.
  • Ja iepriekš minētie ieteikumi nepalīdz atrisināt problēmu, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies Electrolux remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.