Unikāla iespēja izmēģināt Electrolux žāvētāju 60 dienas!

AKCIJAS laikā no 2023. gada 13. oktobra līdz 2023. gada 31. decembrim, Jums ir iespēja izmēģināt Electrolux žāvētāju ar 60 dienu naudas atmaksas garantiju!

Mūsu A+++ klases žāvētāji

  • Žāvēšanas laikā iznīcina vairāk nekā 99,9% baktēriju un vīrusu
  • Ekskluzīva apģērba kopšana ar vienu pieskārienu viedtālrunī
  • Sausuma sensors: žāvētājs nosaka, kad drēbes ir izžuvušas līdz noteiktam līmenim
  • SensiCare sistēma noregulē žāvēšanas laiku atbilstoši mitruma līmenim katrā veļas ielādē.
  • Efektīva gaisa cirkulācija, vienāds enerģijas patēriņš

Apskatiet mūs partneru piedāvājumus

AKCIJAS NOTEIKUMI

AKCIJAS laikā no 2023.gada 13. oktobra līdz 2023. gada 31. decembrim Electrolux zīmola žāvētājiem norisinās akcija - unikāla iespēja tos izmēģināt 60 dienas pēc iegādes ar atgriešanas garantiju!

_____________________________

 

1.    AKCIJAS NOTEIKUMI

 

1.1. Akcija notiek laika posmā no 2023.gada 13. oktobra līdz 2023. gada 31. decembrim (turpmāk - Akcija).

1.2. Akciju organizē SIA "Electrolux Latvia Ltd" (Reģ.Nr.40003078817), Duntes ielā 17a, Rīgā, LV-1005 (turpmāk - Organizators).

1.3. Akcija tiek veikta visā Latvijā fiziskajos un interneta veikalos, kas pārdod no SIA"Electrolux Latvia Ltd" pasūtītās preces. Akcijā piedalās mūsu sadarbības partneris SIA "MK Trade", kas darbojas kā "RD Electronics" un tirgo preces gan internetā, gan viziskajos veikalos visā Latvijā. 

1.4. Kampaņā tiek piedāvāti veļas žāvētāju modeļi (turpmāk Preces): EW8H358S, EW7H458B, EW7H457W, EW9HS289S, EW9H188SC, EW9H378S, EW9H478S, EW8H258B, EW8H259ST, EW8H258S, EW8H458B. Akcijas laikā saraksts var tikt papildināts ar jauniem modeļiem. Sev atbilstošākos modeļus variet aplūkot Electrolux oficiālajā vietnē: Žāvētājs ar siltumsūkņa tehnoloģiju | Electrolux (saites saīsinātā versija).

1.5. Tiesības piedalīties akcijā ir tikai fiziskām, darbspējīgām personām, kas vecākas par 18 gadiem (turpmāk tekstā "Klienti"), kuras ir iegādājušās Electrolux žāvētāju un samaksājušas par to pilnu preces cenu.

1.6. Akcijā var piedalīties arī klienti, kuri iegādājušies Preces līzingā. Savukārt, naudas atmaksas gadījumā, saskaņā ar Akcijas noteikumiem, maksa par līzinga līguma noslēgšanu un Klienta samaksātie procenti, netiek atgriezti un/vai kompensēti.

1.7. Uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām un citām juridiskām personām nav tiesību piedalīties akcijā. Akcija neattiecas arī uz partneriem, kuri iegādājas Preces tālākpārdošanai.

1.8. Akcijā var piedalīties tikai vienu reizi, iegādājoties vienu Electrolux žāvētāju.

1.9. Akcijas laikā Klientam ir tiesības 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no Preces iegādes dienas pārbaudīt Preci, un, pārliecinoties, ka Prece atbilst viņa cerībām, atteikties no naudas atmaksas iespējas, vai, ja viņš ir pārliecināts, ka Prece neattaisno viņa cerības – atgūt naudu, kā norādīts šajos noteikumos.

 

2. ATGRIEŠANA

2.1. Naudu klientam var atgriezt tikai par Noteikumu 1.4. punktā norādītajām Precēm un tikai tad, ja Prece iegādāta 1.3. punktā norādītajās tirdzniecības vietās.

2.2. Atgrieztā Prece ir jāatgriež iegādes vietā.

2.3. Precei (žāvētājam), ko atgriež, ir jābūt bez ārējiem mehāniskiem defektiem un izmaiņām, kā arī tīrai un koptai, bez liekām smakām un citiem svešķermeņiem iekšā. Žāvētājam jābūt bez iekšējiem redzamiem/slēptiem defektiem un izmaiņām - žāvētājam ir jābūt funkcionālam un jāatbilst sākotnējām iekārtas tehniskajām prasībām. Lai nodrošinātu drošu un uzticamu transportēšanu, žāvētājs ir jātransportē tā oriģinālajā putuplasta iepakojumā.

2.4. Piegādes/atgriešanas izmaksas netiek atmaksātas. Maksimālais atgriešanas periods ir 3 (trīs) kalendārās dienas pēc izmēģinājuma perioda beigām. Preci var arī atgriezt, lai saņemtu atmaksu pirms 60 dienu izmēģinājuma perioda beigām.

2.5. Prece jāatgriež vietā, kurā tā iegādāta 2.3.punktā aprakstītajā stāvoklī un jāuzrāda pirkumu apliecinošu dokumenta oriģināls. Nauda par atgriezto Preci tiks atmaksāta atbilstoši iegādes vietas kārtībai un noteikumiem, par ko Organizators nav atbildīgs. 

2.6. Klientam ir tiesības atgūt visu samaksāto naudas summu par Preci tajā veikalā, kas piedalās akcijā, kurā prece tika iegādāta, taču tikai tad, ja ir izpildīti visi atmaksas akcijas nosacījumi un Klients pieteicies naudas atmaksai norādītajā periodā.

2.7. Akcijas laikā iegādātajām ierīcēm tiek piemēroti Ierīces garantijas apkopes grāmatiņā norādītie garantijas nosacījumi, ja vien šajos Akcijas noteikumos nav noteikts citādi. Garantijas servisa darbu pārbaudes laiks netiek saīsināts.

 

3.STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Visas ar Akciju saistītās sūdzības, tajā skaitā sūdzības, kas saistītas ar Akcijas noteikumu iesniegšanas kārtību, izskata Organizators.

3.2. Pretenzijas jāiesniedz Organizatoram ne vēlāk kā līdz 2024.gada 29. martam.

3.3. Organizatoram sūdzība jāizskata un uz to jāatbild ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja sūdzības izskatīšanai nepieciešams ilgāks periods, Organizatoram par to jāinformē Pircēju 5 (piecu) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas.

 

4. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

4.1. Personas datu apstrādes sistēmas pārzinis un personas datu apstrādātājs ir Akcijas Organizators.

4.2. Akcijas laikā apkopotie dati tiks izmantoti tikai ar naudas atmaksas procedūru saistītiem mērķiem.

4.3. Personas, kas piedalās Akcijā un iesniedz savus personas datus, piekrīt, ka viņu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar šiem Noteikumiem un tiesību aktiem.

4.4. Kampaņas laikā apkopotie personas dati tiks glabāti likumā noteiktajā kārtībā.

 

5.CITI NOTEIKUMI

5.1. Personas, kas piedalās Akcijā, apliecina, ka piekrīt visiem Noteikumos norādītajiem nosacījumiem un apņemas tos ievērot.

5.2. Akcijas organizatoram ir tiesības vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma, mainīt Electrolux žāvētāju atgriešanas noteikumus, par to publiski paziņojot mājaslapā www.electrolux.lv

5.3. Visos šajos noteikumos neaprakstītajos jautājumos Akcijas organizators var pieņemt vienpusēju lēmumu, vadoties pēc spēkā esošajiem tiesību aktiem un šiem Noteikumiem.

5.4. Organizatoram ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji izbeigt Akciju, ja notiek būtisks šo Noteikumu pārkāpums un/vai ļaunprātīga izmantošana, vai nepārvaramas varas apstākļi. Organizatoram ir jāpaziņo par Akcijas izbeigšanu interneta vietnē www.electrolux.lv.

 5.5. Akcijā dalībnieku var svītrot no akcijas dalībnieku saraksta, ja organizators konstatē, ka akcijas dalībnieks ir rīkojies krāpnieciski, īstenojis negodīgus mērķus vai neievērojis šīs akcijas noteikumus.

Lasīt vairāk